کرایاب
کرایاب

ما بر این معتقدیم که وظیفه ما ایجاد حریم خصوصی و امنی است که برای همه مناسب باشد. این موضوع به صورت ویژه برای تیم کرایاب مهم است و ما به این اصول اتکا داریم که اطلاعات شخصی کاربران محرمانه،ایمن و مصون نگه داشته شود و هرگز در دسترس عموم قرار نگیرد.