کرایاب
کرایاب

از مهم ترین اهداف کرایاب می توان به ایجاد بستر شغلی مناسب برای تمام کاربرانش اشاره کرد.
کسب درآمد بدون صرف وقت و هزینه را می توان از بزرگترین مزایای کرایاب برشمرد.
شما باتوجه به فضای اطرافتان و به اشتراک گذاشتن وسایلی که مورد استفاده تان نیست می توانید علاوه برحل شدن
موضوعاتی مثل کمبود فضا به درآمد زایی از آنها نیز فکر کنید. و با توجه به این موضوع درآمد غیر فعال داشتن را تجربه کنید.